Duendecillo P är med i Eklundas hngstprogram och tillgänglig genast via FAI .  Fryst sperma är  gjord  av Dr.Genn i Tyskland och har väldig bra kvalitet .Hingsten tävlar nu och  färsk transportsperma är tillgänglig mellan 10.6-20.8.2015 .

http://www.eklunda.com/nyheter.html

www.eklunda.com

Lene Zeiloth +46705785862